?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

נטורי קרתא הציונים

פיסת היסטוריה נפלאה שיצא לי לשמוע היום.

נטורי קרתא ידועים כאחת הקבוצות הקיצוניות ביותר בהתנגדותן למדינת ישראל, מתוך האמונה שהקמת המדינה מפרה את "שלוש השבועות". בשנות ה-50, בעת המאבק שניהלו נטורי קרתא על השבת ונושאים אחרים [1], אמר ר' יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק מבריסק (אחד ממנהיגי הליטאים באותה תקופה) על ר' עמרם בלוי שהיה ממנהיגי נטורי קרתא שהוא ציוני (או שאמר על נטורי קרתא כולם שהם ציונים, זיכרוני בוגד בי בנקודה זו).

הרבי מבריסק היה ידוע כאדם ששוקל את מילותיו בקפידה ובמשך זמן רב למדי האמירה הזו נראתה כעלבון תמוה למדי. רק לאחרונה, זמן רב לאחר פטירתו בשנת 1959, התבהרה האמירה הזו, והיא מאירה באור מעניין את היחסים בין הקבוצות החרדיות לבין המדינה. כוונתו של הרבי מבריסק הייתה שהרב בלוי יודע היטב שבכל מדינה אחרת בעולם, נטורי קרתא מעולם לא היו מעיזים להתנהג כפי שהתנהגו בישראל מכיוון שהרשויות לא היו סובלות הנתנהגות כזו. בכך שהם מרשים לעצמם להתנגד למדינה, ולנסות לעצב את אופיה, הם מכירים בקיומה של מלכות יהודית ומכירים בכך שמעמדם בישראל שונה ממעמדם בכל מדינה אחרת בעולם.

לשיטתו של הרבי מבריסק בכך נטורי קרתא הוכיחו שהם "ציונים".

הבריסקאים קיצוניים יותר נמטורי קרתא בשלילה שלהם את מדינת ישראל, אך ההתנגדות שלהם אליה לובשת אופי שונה - הם פשוט מסרבים להתייחס אליה כשונה מכל מדינה אחרת. הרבי מבריסק התנגד לעצם המו"מ של החזון-איש עם בן גוריון [1], הוא סירב להתייחס להצבעה בבחירות כחטא (כפי שטען הדמו"ר מסאטמר) או כמצווה (כגישת אנשי אגודת ישראל). בניגוד לאחרים בעדה החרדית, העמדה הזו אפשרה לו לקבל את גדולתו של הראי"ה קוק, גם אם הוא חלק עליו בנושא יישוב ארץ ישראל, מכיוון שהוא סירב להקדיש לנושא הזה תשומת לב מיותרת.

בעיניי זה סיפור מרתק.[1] המאבק של שנות ה-50 והדו שיח בין החזון-איש לבן גוריון הולידו את מה שידוע כ"סטטוס קוו".

Profile

kenny66
kenny66

Latest Month

May 2011
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow