kenny66 (kenny66) wrote,
kenny66
kenny66

עשרה באב

בתשעה באב נוהגים לקרוא את מגילת איכה, שאת כתיבתה התלמוד מייחס לירמיהו. אתמול משום מה נזכרתי דווקא בנבואות הנחמה של ירמיהו.

בשיחה כלשהי נזכרתי בביטוי הנפלא שבו הוא מתאר את השיבה "בבכי ובואו ובתחנונים אובילם" (ירמיה, ל"א, ח) כי אצל ירמיהו השיבה לארץ אינה בתופים ובמחולות אף על פי שהאל מבטיח בהמשך הפסוק "אוליכם אל נחלי מים ברך ישר לא ייכשלו בה". האופי הזה של נבואת הנחמה של ירמיהו תמיד דיבר אליי הרבה יותר מההבטחות הגרנדיוזיות של ישעיה על הנמרים והגדיים שלו.

בפרק הזה ניכרים כמה מהמאפיינים הכי נהדרים של ירמיהו – השפה הנפלאה שלו, האנושיות שלו, עוצמת הרגש שהוא מבטא. ירמיהו מתנבא כאן בבל, אחרי הגירוש והחורבן, נבואת נחמה שמתחילה בפרק כ"ט שבה הוא מאיץ בגולים לא להתייאש (בנו בתים ושבו ונטעו גנות ואכלו את-פרין: קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשים ואת-בנותיכם תנו לאנשים ותלדנה בנים ובנות ורבו-שם ואל-תמעטו. כ"ט, ה-ו) מכיוון שהשיבה קרובה, ואז הוא עובר לתאר את השיבה והתקומה. אבל ירמיהו יודע שהשמחה לעולם מתובלת באבל ובזיכרונות של החורבן האובדן ואף על פי שהוא מתאר את השבים "היתה נפשם כגן רוה ולא-יוסיפו לדאבה עוד" (ל"א, י"א), שלושה פסוקים אחר כך אנחנו קוראים את הפסוק קורע הלב הזה "קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על-בניה מאנה להנחם על-בניה כי איננו" (ל"א, י"ד) והאל של ירמיהו מנחם אותה "מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה" (ט"ו).

ירמיהו תמיד מדבר במונחים מאוד קונקרטיים, מאוד מובנים לשומעים שלו, וזה ניכר גם בפרק הזה. כאשר הוא מתאר את בניין ירושלים בסוף הפרק הוא לא מפזר הבטחות על עיר שמימית או ערטילאית כלשהי. הוא נוקב בשמות מקומות ששומעיו הגולים מכירים היטב ומדבר על בניין העיר "ממגדל חננאל עד שער הפנה" ועל השדמות "עד נחל קדרון עד פנת שער הסוסים".

אלה הדברים שבגללם אני כל כך אוהב את ירמיהו. מי שכתב את הספר הזה ראוי לכל שבח אפשרי.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments